Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počasí

 

 

 

 

 

 

PRANOSTIKY NA ZÁŘÍ

 

 

podtimek.gif

                                                                                

 

 


  

  Babí léto - léto na odchodě.

Bouřka v září - sníh v prosinci.

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.

Bouřky v září - na

podzim2.jpg

jaře mnoho sněhu.
Co srpen nedopeče, září nedovaří.

Co srpen nedovařil, žáří nedosmaží.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.                                                                                     

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Fouká-li počátkem září z Moravy, pak vorej, sedláčku, pomali. Fouká-li ale z Čech, pak si, sedláčku, s oráním pospěš.

Hřímání v září oznamuje teplý podzim.

Jaké je počasí v září, takové bude i v příštím květnu.

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.

Jsou-li v září noci jasný a suchý, nebude po houbách ani potuchy.

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.

Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
Na dešti v září rolníku moc záleží.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Parna se a mlhy víno nebojí, oběma se lépe napojí, zato ale velkým chladem v září postonává a se špatně daří.

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Po teplém září zle se říjen tváří.

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Podzim na strakaté kobyle jezdí.

Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.

Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.

Teplé září - říjen se mračí.

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá..

Začátek září přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.

Září - máj podzimu.

Září - slunce ještě dosti září.

Září jasným pohledem se ještě jednou ohlédne za květnem.

Září jezdí na strakaté kobyle.

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen.

Září, kamna zazáří.

Září, na léto jde stáří.

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.

Zářijové pršení prospívá osení.

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.

Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.

 

Celý měsíc

1. září  Jiljí dle starého kalendáře, nyní Linda a Samuel

Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje.

Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.

Jaké počasí o svatém Jiljím, takové bývá celý podzim.

Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.

Je-li pěkně na svatého Jiljí, bude pěkně po čtyři neděle.

Je-li střídavě na Jiljí, je střídavé podletí.

Jiljí jasný - podzim krásný.

Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí.

Na den Jiljí hromy a blesky – čtyři týdny mokré stezky.

Na den Jiljího hromy a blesky – čtyři týdny mokré stezky.

Na svatého Jiljí jasno, je suchá jeseň. Když prší, čtyřicet dnů střecha nevyschne.

Na svatého Jiljí jasno, je suchá jeseň;
když prší, čtyřicet dnů střecha nevyschne.

Na svatého Jiljí jasný den – krásný podzim zvěstujem.

Na svatého Jiljí krásný den – krásný podzim zvěstuje.

O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.

Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda.

Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.

Svatý Jiljí děvčata bílí.

Svatý Jiljí své počasí pevně drží.

V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací.

V jakém povětří jelen na den Jiljího říje neb mezi laně jde, v takovém se zase po čtyřech týhodnech navrací, jestli jde jelen něco později do říje, tedy jest znamení, že pozdě zima nastane.

 

2. září  Štěpán král, Štěpán dle starého kalendáře, nyní Adéla

Na svatého Štěpána krále, je už zima namále.

Na Štěpána krále je léta namále.

Na Štěpána krále je už léta namále.

Od Štěpána krále bouřek je namále.

 

8. září  Narození Panny Marie, Matky Boží dle starého kalendáře, nyní Mariana

Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.

Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude osum neděl.

Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude vosum neděl.

Matka Boží hlávku (zelí) složí.

Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění.

Narození Panny Marie – co má studenou krev, se do země zaryje.

Neprší-li o Marie narození. bude suchý podzim.

O Marie narození, vlaštovek tu více není.

Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.

 

10. září   Mikuláš Tolentinský dle starého kalendáře, nyní Irma

Jiří s teplem, Mikuláš s pící.

Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.

 

11. září  Pafnucius dle starého kalendáře, nyní Denisa

Neprší-li na svatého Pafnuce, bývá suchý podzim.

 

14. září  Povýšení svatého Kříže dle starého kalendáře, nyní Radka

Na povýšení svatého Kříže odkud fouká vítr, odtud přijde drahota.

Po svatém Kříži podzim se blíží.

Svatý Kříž, ovcí stříž.

 

15. září  Panna Marie Sedmibolestná dle starého kalendáře, nyní Jolana

Svátek Nanebevzetí panny Marie

            Tento den býval u našich předků ve veliké úctě. Právě tento den o tomto svátku nazývali Pannu Marii svatou královnou. V kostelech se světily květiny a semena. Semena posvěcená na svátek Nanebevstoupení Panny Marie prý zaháněla bouřku, krupobití a také povodně.
            Na Strakonicku bylo v předvečer tohoto svátku zvykem rozdávat medovou kaši, prý proto, aby lidé měli v noci klid od duchů.

 

Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.

 

16. září  Ludmila

Svatá Ludmila

            Svatá Ludmila (cca 860 – 15. září 921,) byla manželkou prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I., a chronologicky první českou svatou.

            Význam Svaté Ludmily daleko přesahuje to, co o ní skutečně víme. Díky rodovým vazbám ji můžeme označit nejen za pramáti českých panovníků, ale i většiny českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke kristianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. Život babičky svatého Václava byl popsán v řadě legend, které se snaží popsat českou historii v 9. a 10. století.

 

Ludmila, patronka česká - po létu se stýská.

Na Ludmily světice obouvej střevíce.

Svatá Edita pilně podmítá.

Svatá Ludmila deštěm obmyla.

 

20. září  Zuzana dle starého kalendáře, nyní Oleg

Slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost z hroznů vyhání.

 

21. září  Matouš

Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá čtyři neděle.

Je-li na Matouše jasno, bývá to vínu spásno.

Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.

Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet ještě čtyři neděle.

Matouše jasný den čtyři týdny potom jasné předpovídá.

Na svatého Matouše pohoda - vyschne v lese každá kláda.

O svatém Matouši vlaštovka nás opouští.

Po svatým Matouši čepici na uši.

Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.

Svatého Matouše – každé jablko se ukouše.

Svatý Matouš svačinu zakous.

 

22. záři  Mauricius, později Mořic dle starého kalendáře, nyní Darina

Je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů.

Na svatého Maurice nesej pšenice, bude samá metlice.

 

23. září  Tekla dle starého kalendáře, nyní Berta

Svatá Teklička maluje jablíčka.

23. září začíná na severní polokouli podzim.

 

26. září  Cyprián dle starého kalendáře, nyní Andrea

Na svatého Cypriána, chladno bývá často z rána.

Na svatého Cypriána je už chladno časně z rána.

 

27. září  Kosma a Damián dle starého kalendáře, nyní Jonáš

Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána.

Na Kosmu a Damiána studeno bývá z rána.

 

28. září  Václav

Svátek svatého Václava

            Tento svátek byl mezi lidmi natolik oblíben, že jej slavila doslova celá země. V tento slavný den se konávaly slavnostní mše, poutě, svatováclavské posvícení a lidové veselice. Počet věřících, putujících do Prahy k hrobu svatého Václava, se každým rokem se zvyšoval.
            Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti to byl den i zlomovým dnem v hospodářství. Toho dne se pasáci v hornatých krajích vraceli se stádem ze salaší, z letních pastvin, zpět do nížin, do vsí k přezimování.

            V některých oblastech také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok. Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy se platila poddanská daň z půdy majiteli panství. Tato daň bývala vyměřena v naturáliích jako například: vejce, obilí, mák nebo drůbež.

            Na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila chudého krále a královnu, kteří pak se svými "dvořany" obcházeli ves a se zpěvem prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se pak v místní hospodě konala z výslužky hostina.

 

Jaké mrazy před svatým Václavem, takové před svatodušními svátky.

Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává.

Je-li na svatého Václava bouřka, bývá dlouho teplo.

Kolem svatého Václava, nové léto nastává.

Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.

Kolik mrazů před svatým Václavem, tolik na budoucí rok po Filipu a Jakubu býti má.

Kolik mrazů před svatým Václavem,
tolik na budoucí rok po Filipu a Jakubu býti má.

Na svatého Václava bývá bláta záplava.

Na svatého Václava každá pláňka dozrává.

Na svatého Václava mráz nastává.

Na svatého Václava nové léto nastává.

Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.

Na Václava českého bývá vína nového.

Po svatým Václavu beranici na hlavu.

Přijde Václav - kamna připrav.

Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.

Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, dobře se za rok seje a ještě více ve stodole děje.

Svatý Václav hady sklízí.

Svatý Václav praví: Pusťte krávy do otavy!

Svatý Václav tady - sklízí hady.

Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.

Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.

Svatý Václav zavírá zem.

 

29. září  Michal

Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima.

Fučí-li na svatého Michala vítr od východu nebo severu, bude tuhá zima.

Hřímání okolo Michala znamená veliké větry.

Hřmí-li na svatého Michala, bude hojnost vína, ale ovoci ublíží a budou hrubí větrové.

Hřmí-li na svatého Michala, bude mnoho žita, ale málo ovoce a silné větry.

Jasný den na Michala - urodí se obilí a dobrý masopust.

Je-li noc před svatým Michalem jasná, bude velká zima. Prší-li, bude levná zima.

Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc. Je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.

Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po čtyři neděle.

Jestli noc před Michalem jasná jest, tedy má veliká zima následovat.

Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.

Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.

Kolik dní před svatým Michalem jíní a mrzne, tolik dní po Filipu a Jakubu budou jíní a mrazíky.

Kolik před Michalem bývá mrazů, tolik po Filipu (1. 5.) v jednom rázu.

Michal, v den-li jeho pršívá, teplo před Vánoci věštívá.

Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.

Na svatého Michala když severní a západní vítr věje, tuhá zima k nám pak spěje.

Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.

Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.

Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.

Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima.

Pryč nejsou před Michalem ptáci, po něm tuhá zima neburácí.

Svatý Michal všecko z polí spíchal.

Svatý Michal všechno z polí spíchal.

Žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává.

 

30. září  Jeroným

Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.

Svatý Jeroným, bez dřeva zatopil.

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Udělejte si diagnozu sami

4. 8. 2014

   S různými pověrami jste se jistě už mnohokrát setkali, jako třeba že večer nemají děti chodit ven, protože by je sebrala klekánice. Nebo že migrénové bolesti hlavy jsou od špatné krční páteře.  Nebo také že s poctivostí nejdál dojdeš U nás? Hahahah

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Léčitel radí | Komentářů: 0

Repelet z karafiátů

30. 6. 2014

 

Vlaštovičník proti klíšťatům, komárům a velkým mouchám

24. 6. 2014

 Doufám že tento recept  vyzkoušíte a že vám  v budoucnu pomůže předejít nepříjemným setkáním s klíšťaty..

 
Celý příspěvek | Rubrika: Jak na hmyz | Komentářů: 0

Kočka - biorezonátor

20. 6. 2014

 

 

 

Energetika koček je velice užitečná pro lidské zdraví. Znáte to, příjde k Vám kočička, začnete jí hladit, zvíře se k Vám postupně lísá víc a víc, hraje si s Vámi nebo se uvelebí na Vašem klíně.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: KOČKO-TERAPIE | Komentářů: 0

Mravenci k kredenci

25. 4. 2014

 

Papír a lep

25. 4. 2014

Jak jednoduché...

 

Smrtící světlo

25. 4. 2014

 

Repelenty pro koně

25. 4. 2014

 

Na bolest hlavy

1. 3. 2014

 

Sedm koření, která pomohou i v boji s rakovinou

25. 2. 2014

Kari, rozmarýn, skořice, chilli papričky. Představujeme vám koření, které nejenže dochutí pokrmy, ale ještě funguje jako prevence či léčba rakoviny.